Inloopavond Huis van Bedum d.d. 2 november 2022

loopavond was uitstekend bezocht

Op deze drukbezochte informatieavond hebben de initiatiefnemers voor de herinrichting van het Gemeentehuis Bedum hun plannen publiekelijk uiteen gezet. Klaes Hoekstra namens de Stichting Beemstee omschreef de sociaalmaatschappelijke uitgangspunten en vertelde de deelnemers over stappen die zijn gezet om tot een verantwoorde bieding te komen om het pand te verkrijgen. Een hele klus! 16-24 wooneenheden in het nieuwbouwdeel, vooral in het huursegment en wel tegen acceptabele prijzen, met veel saamhorigheid van de bewoners.( 55+). Peter Barthel schetste de wensen om met z’n Stichting Kultuurhoezen in het voorste, monumentale deel tot de inrichting van verhuurruimtes voor muziek, dans, toneel en spel te komen. Daarbij bevroeg hij de deelnemers over zijn idee om een kleine theaterzaal binnen het complex te realiseren (Tot max 100 pers.). Tot slot besprak Mayke Zandstra namens Stichting Roemte hun inbreng en inspanningen om tot een verantwoord architectonisch plan met bijbehorende berekening en taxatie te komen. Deze partij is ook voorfinancier bij aankoop-investeringen om tot realisatie van het project te komen.

De 70 aanwezigen konden middels informatieformulieren wensen kenbaar maken. Zonder volledig te zijn noemen wij een tiental aandachtspunten:

  • Denk ook aan mensen die minder draagkrachtig zijn; Dat is een van onze doelstellingen.
  • Maak plek/ruimte voor dans/toneel/creatieve projecten; Doen we.
  • Grote uitvoerings-zaal: Niet doen, concurrent van huidige grote uitvoeringspodia( waaronder kerkzalen)
  • Kijk of er gezamenlijk gekookt kan worden op gezette tijden; Doen we. (levert extra biedings-bonuspunt op).
  • Liefst veel en alleen koopappartementen; zoeken we uit ,maar lijkt niet waarschijnlijk.
  • Ook ruimte voor groepje jongere alleenstaanden?? ;was/is niet het uitgangspunt.
  • Concreet gaven enkele deelnemers grootte van appartementen aan variërend van 60-90 M2
  • Speciaal aandacht voor de ruimtelijke inrichting rond het huidige gemeentehuis; momenteel verkoopt gemeente Het Hogeland slechts 2 mtr. rond het huidige gemeentehuis .Dat zal nog veel gepraat met die gemeente geven om dat een nette invulling te geven! Wel aandacht voor bijv. parkeermogelijkheden en twee elektrische deelauto’s
  • Direct omwonenden vroegen ieder voor zich om aandacht voor de herinrichting en tijdig overleg  met hen; zullen wij voor zorgdragen
  • Stel een klankbordgroep in, zodat inspraak vanaf het eerste begin mogelijk is; Doen wij vanaf het moment van gunning.

Vanuit de gemeente mochten we Vincent van Eck, belangenbehartiger voor Bedumse initiatieven ontvangen. Een geslaagde gedachtewisseling met de Bedumers. Wordt na het moment van de gunning door Gemeente Het Hogeland vervolgd. Wij zijn nog enthousiaster geworden.