Haalbaarheid

De initiatiefnemers willen in de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, naar de wensen en de mogelijkheden van dit Huis van Bedum.

Via deze website kunnen belangstellenden voor een woning zich melden – zonder wederzijdse verplichtingen. Het gaat hier puur om een inventarisatie van de belangstelling. Meteen na de zomer zal een voor iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Om uw mening te peilen hebben wij onderstaande vragen: