Geen Bedumer Gemeentehuis voor Beemstee

Bedum, 21 juli 2023

Teleurgesteld, aangeslagen en boos waren de initiatiefnemers van Stichting “Beemstee” toen enkele weken geleden de Gemeente Het Hogeland aangaf dat na een zorgvuldig uitgevoerde beoordeling van de drie ontvangen inschrijvingen het besluit was gevallen om het gemeentehuis van Bedum niet aan Beemstee te gunnen. Het pand gaat naar een projectontwikkelaar uit het midden van het land.

Beemstee kwam 22 hondersten van een punt tekort. Onze score voor maatschappelijk en cultureel gebruik was hoger dan die van de genoemde projectontwikkelaar, maar deze bood een iets hoger bedrag. Doordat er ook een derde bod (van 1 euro!) lag, viel de financiële calculatie zodanig in ons nadeel uit dat wij in de totaalscore met een miniem verschil nummer twee werden. We hebben de rekenmethode bij de rechter aangevochten – vergeefs, zo bleek hedenochtend.

Dat betekent ook dat het voorgestelde Kultuurhoes in het monumentale gedeelte van het “Huis van Bedum” er niet gaat komen.

Kortom, een uitslag die geen recht doet aan de cultureel/maatschappelijke meerwaarde die als zo belangrijk werd aangegeven door de bevolking en de gemeenteraad, en waarmee de kans om het gemeentehuis terug te geven aan de Bedumer bevolking verkeken is.

INFORMATIE AVOND WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 IN DE MEENSCHAAR

KAPELSTRAAT 9, BEDUM

AANVANG: 20.00 UUR

De Stichting Beemstee, Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland en NPG-Stichting Roemte slaan de handen ineen. Samen willen zij het voormalig gemeentehuis in Bedum transformeren tot woningen voor ouderen in combinatie met een Kultuurhoes.

Het geplande ‘Huis van Bedum’ kan ook een huiskamerfunctie voor het dorp vervullen waar ruimte is voor verschillende maatschappelijke organisaties.

In dit persbericht kunt u uitgebreid lezen wat de plannen zijn.

Kultuurhoes

Een Kultuurhoes is een markant en leegstaand pand dat, samen met inwoners van Groningen, wordt omgebouwd tot levendige plek voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en levenslang leren. Het voormalig gemeentehuis in Bedum leent zich bij uitstek voor een Kultuurhoes.

Het complete plan voor de Kultuurhoezen is hier te lezen.

Wooncomplex voor ouderen

Beemstee wordt een wooncomplex voor 55 + met een mix van verschillende type woningen, huur en koop in verschillende prijsklassen. Noaberschap en omzien naar elkaar staat centraal. Door de ligging in het centrum van het dorp nabij alle voorzieningen is het bij uitstek geschikt voor deze doelgroep. In het gebouw kunnen gemeenschappelijke voorzieningen gecreëerd worden.

Haalbaarheid

De initiatiefnemers willen in de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, naar de wensen en de mogelijkheden van dit Huis van Bedum.

Via deze website kunnen belangstellenden voor een woning zich melden – zonder wederzijdse verplichtingen. Het gaat hier puur om een inventarisatie van de belangstelling. Meteen na de zomer zal een voor iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Om uw mening te peilen hebben wij onderstaande vragen:

Contact

Initiatiefnemers van het wooncomplex Beemstee zijn: Rinze Kramer, Joost Boskamp, Karel Velzen en Klaes Hoekstra. Peter Barthel is de contactpersoon voor het Kultuurhoes.

Het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn is: info@huisvanbedum.nl