Home

INFORMATIE AVOND WOENSDAG 2 NOVEMBER IN DE MEENSCHAAR

KAPELSTRAAT 9, BEDUM

AANVANG: 20.00 UUR

De Stichting Beemstee, Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland en NPG-Stichting Roemte slaan de handen ineen. Samen willen zij het voormalig gemeentehuis in Bedum transformeren tot woningen voor ouderen in combinatie met een Kultuurhoes.

Het geplande ‘Huis van Bedum’ kan ook een huiskamerfunctie voor het dorp vervullen waar ruimte is voor verschillende maatschappelijke organisaties.

In dit persbericht kunt u uitgebreid lezen wat de plannen zijn.

Kultuurhoes

Een Kultuurhoes is een markant en leegstaand pand dat, samen met inwoners van Groningen, wordt omgebouwd tot levendige plek voor vrijetijdsbesteding, ontmoeting en levenslang leren. Het voormalig gemeentehuis in Bedum leent zich bij uitstek voor een Kultuurhoes.

Het complete plan voor de Kultuurhoezen is hier te lezen.

Wooncomplex voor ouderen

Beemstee wordt een wooncomplex voor 55 + met een mix van verschillende type woningen, huur en koop in verschillende prijsklassen. Noaberschap en omzien naar elkaar staat centraal. Door de ligging in het centrum van het dorp nabij alle voorzieningen is het bij uitstek geschikt voor deze doelgroep. In het gebouw kunnen gemeenschappelijke voorzieningen gecreƫerd worden.

Haalbaarheid

De initiatiefnemers willen in de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, naar de wensen en de mogelijkheden van dit Huis van Bedum.

Via deze website kunnen belangstellenden voor een woning zich melden – zonder wederzijdse verplichtingen. Het gaat hier puur om een inventarisatie van de belangstelling. Meteen na de zomer zal een voor iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Om uw mening te peilen hebben wij onderstaande vragen:

Contact

Initiatiefnemers van het wooncomplex Beemstee zijn: Rinze Kramer, Joost Boskamp, Karel Velzen en Klaes Hoekstra. Peter Barthel is de contactpersoon voor het Kultuurhoes.

Het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn is: info@huisvanbedum.nl